Tebus rebat transaksi

Hanya masukkan USD ke dalam akaun langsung anda melalui FPX atau e-Wallet dan lengkapkan 10 transaksi dalam bulan yang sama.

Deposit ke Dalam Akaun Anda Sekarang

*Tertakluk pada Terma & Syarat

Promosi ini boleh didapati dari 1 Jun 2022 dan akan aktif sehingga notis selanjutnya.

Bagaimana untuk menebus rebat transaksi anda

Langkah 1

Log masuk ke akaun langsung anda di portal pelanggan.
Deposit dana dalam USD melalui pindahan bank tempatan (FPX) atau e-wallet ke dalam akaun langsung anda.

Langkah 2

Buat 10 dagangan tertutup dalam bulan yang sama.

Semua rebat tunai akan dikreditkan ke akaun dagangan langsung MT4/MT5
sebelum 15hb bulan berikutnya.

Deposit (FPX & e-Wallet) Promosi 0.5% Rebat Transaksi

Tawaran ini disediakan oleh Vantage, didagangkan di bawah Vantage Global Limited (di sini "Syarikat" atau "Vantage"), kepada pelanggan Syarikat.

TERMA DAN SYARAT PROMOSI

 1. Promosi ini boleh didapati dari 1 Jun 2022 dan akan aktif sehingga notis selanjutnya.
 2. Tawaran ini tersedia untuk semua Pelanggan Vantage Malaysia yang menggunakan kaedah pemindahan berikut:

  a. FPX

  b. e-Wallet (Touch ‘n Go, Shopee, Grab & Boost)

  Untuk semua deposit yang berjaya dimasukkan ke dalam akaun dagangan USD MT4 / MT5, transaksi ini akan ditawarkan rebat 0.5%.

 3. Pelanggan mesti membuat sekurang-kurangnya 10 perdagangan tertutup untuk layak mendapat tawaran ini.
 4. Tiada maksimum rebat bagi setiap pelanggan yang layak pada bila-bila masa semasa tawaran ini.
 5. Tiada akaun dagangan maksimum bagi setiap pelanggan yang layak.
 6. Vantage akan menyemak akaun yang layak pada hari terakhir pada setiap bulan.

  6.1Kekerapan rebat adalah mengikut kadar bulanan. Semua rebat tunai akan dikreditkan ke akaun dagangan langsung MT4/MT5 sebelum 15hb pada bulan berikutnya.

 7. Pemindahan dalaman, Memperkenalkan Broker (IB), Rebat sekutu atau komisen dalam apa jua bentuk tidak dianggap sebagai deposit.
 8. Program ini boleh ditarik balik pada bila-bila semasa pemilihan Vantage dan kelayakan akaun akan tertakluk kepada budi bicara kami.
 9. Vantage berhak untuk menghentikan atau menolak penyertaan pelanggan dalam promosi jika mana-mana peraturan ini dilanggar atau terdapat sebarang penyalahgunaan promosi yang disyaki.
 10. Vantage akan menyelesaikan sebarang pertikaian atau situasi yang tidak dilindungi oleh Terma ini mengikut budi bicara mutlaknya.

Terma dan Syarat Am

Syarat-syarat berikut terpakai kepada semua tawaran melainkan dinyatakan secara jelas yang sebaliknya:

 • Tawaran ini tidak boleh digunakan bersama dengan mana-mana tawaran lain.
 • Semua tawaran Vantage hanya tersedia mengikut undang-undang yang berkenaan.
 • Tawaran Vantage tidak direka untuk mengubah atau mengubah suai keutamaan risiko individu atau menggalakkan individu untuk berdagang dengan cara yang tidak konsisten dengan strategi perdagangan mereka.
 • Pelanggan harus memastikan bahawa mereka mengendalikan akaun perdagangan mereka dengan cara yang konsisten dan tahap keselesaan perdagangan mereka.
 • Akaun Baru tertakluk kepada kelulusan mengikut prosedur pembukaan akaun Vantage.
 • Individu yang memohon akaun mesti menyemak undang-undang dan peraturan tempatan mereka sebelum memohon akaun dengan Vantage.
 • Pelanggan yang dirujuk oleh PAMM/MAM atau pengurus wang tidak layak untuk menyertai tawaran Vantage.
 • Vantage berhak untuk menghentikan pelanggan yang menuntut bonus kredit daripada promosi jika deposit anda dibuat melalui saluran e-wallet/cryptocurrency termasuk tetapi tidak terhad kepada: USDT, Neteller dan Skrill.
 • Pelanggan tidak dibenarkan menggunakan bonus kredit untuk melindungi nilai kedudukan. Vantage berhak untuk membatalkan kelayakan pelanggan untuk mengambil bahagian dalam sebarang tawaran bonus kredit, mengeluarkan sebahagian / semua bonus kredit dari akaun perdagangannya dan sebahagian / semua keuntungan yang dihasilkan oleh kedudukan lindungi nilai tanpa notis selanjutnya.
 • Vantage berhak untuk menolak sebarang permohonan atau petunjuk untuk mengambil bahagian dalam mana-mana promosi mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa perlu memberikan sebarang justifikasi atau menjelaskan sebab-sebab penurunan tersebut.
 • Vantage berhak untuk mengecualikan dan/ atau membatalkan penyertaan pelanggan dalam tawaran atau promosinya jika: a) Churning (membuka dan menutup transaksi Margin FX atau CFD hanya untuk memperoleh faedah); b) pelanggan didapati melanggar Perjanjian Pelanggannya atau telah melanggar terma dan syarat promosi. Sekiranya berlaku salah laku atau pelanggaran tersebut, Vantage berhak untuk memotong sebarang jumlah bonus dari akaun perdagangan.
 • Vantage pada bila-bila masa bileh membuat perubahan kepada terma dan syarat ini dan akan memberitahu anda tentang perubahan ini dengan menyiarkan terma yang diubah suai di laman web Vantage. Anda dinasihatkan untuk menyemak semula Terma ini dengan kerap dan dengan penggunaan berterusan laman web dan perkhidmatan Vantage yang anda terima mana-mana terma yang diubah suai tersebut. Vantage berhak untuk mengubah suai atau membatalkan sebarang tawaran mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa
 • Vantage pada bila-bila masa boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menghentikan atau menghentikan mana-mana promosinya.
 • Semua promosi Vantage hanya berlaku untuk akaun STP dan ECN yang sah. Akaun sen tidak termasuk melainkan dinyatakan sebaliknya secara jelas.
 • Vantage tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, kos, perbelanjaan, atau kerosakan yang mungkin dialami berkaitan dengan tawaran ini dan undang-undang yang mana mungkin tidak dikecualikan oleh Terma ini.
 • Jika terma dan syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Inggeris, maka versi Bahasa Inggeris terma akan diguna pakai jika terdapat sebarang ketidakkonsistenan.
 • Pembekal tawaran ini ialah daripada Vantage Global Limited.