DASAR DEPOSIT DAN PENGELUARAN

Deposit dan pengeluaran mesti dibuat melalui Portal Pelanggan kami.

Deposit

1. Deposit boleh dibuat dari dalam Portal Pelanggan kami. Tidak semua deposit yang dibuat akan ditunjukkan dalam akaun anda dengan segera. Rujuk kaedah deposit yang terdapat di Halaman Deposit laman web kami untuk maklumat lanjut.

2. Kemudahan deposit hendaklah digunakan untuk perdagangan sahaja.

3. Dana yang didepositkan ke dalam akaun dagangan hendaklah dibuat dari sumber (contohnya kad kredit/debit, bank, akaun pembayaran alternatif, dan lain-lain) yang mempunyai nama yang sama dengan akaun dagangan.

4. Mengikut budi bicara kami, Vantage mungkin memerlukan pengesahan pemilikan akaun pembiayaan pada bila-bila masa (kad kredit, akaun bank, akaun pembayaran alternatif, dll.) sebelum dana boleh dikreditkan ke dalam akaun dagangan. Sebagai contoh, pelanggan mungkin dikehendaki mengemukakan salinan imbasan atau foto kad sekiranya dia ingin mendeposit menggunakan kad kredit atau debit. Kegagalan untuk mematuhi dasar ini akan mengakibatkan penolakan deposit. Sila pastikan untuk membuat semula nombor kad kredit untuk hanya menunjukkan digit 6 dan 3 digit terakhir (contohnya, 1234 56 █████ 234).

5. Jika kami memilih untuk mengetepikan atau menampung sebarang yuran, kami hanya boleh menampung yuran yang kami lihat. Bayaran lain yang dikenakan oleh bank anda, bank perantara dan / atau institusi kewangan kami tetap menjadi tanggungjawab anda.

6. Vantage tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian (termasuk peristiwa pembubaran automatik atau paksa) yang ditanggung akibat kelewatan memproses deposit anda, termasuk dan tidak terhad kepada pembayaran yang dibuat untuk menampung keperluan margin yang berterusan. Hanya dana yang dijelaskan didepositkan ke dalam akaun dagangan. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan akaun dagangannya mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung keperluan margin.

Pengeluaran

1. Pengeluaran boleh dibuat dari dalam Portal Pelanggan kami. Tidak semua pengeluaran yang dibuat akan ditunjukkan dalam akaun anda dengan segera. Rujuk kaedah pengeluaran yang terdapat di Halaman Pengeluaran di laman web kami untuk maklumat lanjut.

2. Untuk mematuhi Peraturan dan Peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram / Pencegahan Pembiayaan Keganasan, Vantage hanya akan memproses pengeluaran ke akaun yang sama (contohnya kad kredit / debit, bank, akaun pembayaran alternatif, dan lain-lain) yang digunakan untuk mendepositkan dana. Atas arahannya, Vantage berhak menolak arahan untuk memproses pemulangan dana ke akaun lain tanpa memberikan alasan. Maklumat dan dokumen tambahan mungkin diperlukan untuk disediakan oleh pelanggan.

3. Pengeluaran biasanya diproses dalam masa 24 jam. Bergantung pada kaedah pengeluaran yang dipilih, ia boleh mengambil masa antara 1-7 hari perniagaan untuk anda menerima dana anda. Sila ambil perhatian bahawa permintaan pengeluaran tunggal boleh dilakukan melalui lebih daripada satu transaksi oleh syarikat, untuk memenuhi jumlah permintaan jumlah pengeluaran. Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan pemprosesan deposit / pengeluaran yang disebabkan oleh sistem pembayaran.

4. Pengeluaran melalui kawat bank memerlukan 3 hingga 5 hari bekerja untuk diselesaikan. Perlu diingat bahawa permintaan pengeluaran tunggal boleh dilakukan melalui lebih daripada satu transaksi oleh syarikat, untuk memenuhi jumlah permintaan jumlah pengeluaran. Walaupun kami tidak mengenakan sebarang yuran, anda mungkin masih perlu membayar caj lain yang dibuat oleh bank dan mana-mana perantara yang terlibat dengan perbelanjaan anda. Secara umum, pemindahan kawat bank antarabangsa berharga USD25.

5. Keuntungan perdagangan atau sebarang baki akaun yang melebihi jumlah deposit awal sebaiknya dikembalikan melalui Kawat Bank.

6. Pelanggan mengakui bahawa mereka mungkin dikehendaki memberikan maklumat dan / atau dokumen mengenai sumber dana dan / atau sumber kekayaan secara umum semasa memproses permintaan pengeluaran atau pada bila-bila masa semasa perjalanan mereka dengan Vantage.Vantage berhak untuk menolak memproses permintaan pengeluaran di mana Pelanggan tidak memberikan semua maklumat yang diperlukan, dan/atau di mana Vantage mempunyai kebimbangan yang munasabah bahawa berbuat demikian boleh mengakibatkan pelanggaran undang-undang dan peraturan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan.

7. Pelanggan mengakui Vantage tidak menjamin penarikan balik transaksi kewangan dalam apa jua keadaan dan Vantage tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang dialami akibat memberikan arahan / butiran akaun destinasi yang salah.

8. Vantage berhak untuk menolak memproses permintaan pengeluaran jika ia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa akaun dagangan boleh mengakibatkan defisit atau menyebabkan akaun jatuh di bawah keperluan margin.

9. Vantage berhak untuk menolak memproses permintaan pengeluaran jika ia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa akaun dagangan boleh berubah menjadi baki negatif selepas permintaan pengeluaran diproses atau jika akaun dagangan tertakluk kepada penyiasatan caj balik.

Pembayaran Pihak Ketiga

1. Deposit dan pengeluaran pihak ketiga adalah dilarang. Kami mengendalikan dasar "kembali ke sumber". Sebagai contoh, jika dana didepositkan menggunakan Skrill, kami akan membayar balik kepada anda melalui Skrill bersama-sama dengan sebarang keuntungan. Perkara yang sama berlaku untuk wayar bank, kad kredit, Neteller, dan pilihan pembiayaan lain yang kami tawarkan. Jika atas apa-apa sebab, kami tidak dapat mengembalikan dana kepada sumber, kami akan membayar balik, sebaik-baiknya, melalui kawat bank atas nama pemegang akaun dagangan.

2. Jika, atas sebarang sebab, Vantage menyedari pembayaran yang dibuat dari pihak ketiga, Vantage berhak untuk membalikkan pembayaran, menutup sebarang kedudukan terbuka, membatalkan sebarang keuntungan yang diperoleh, atau / dan menamatkan akaun dagangan. Vantage tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian akibat pelanggaran polisi ini.

Terma Tambahan

1. Vantage menanggung yuran pedagang untuk deposit Neteller, Skrill, E-wallet, Kaedah Pembayaran Alternatif (APM) dan Kad Kredit bagi pihak pelanggan kami. Kami gembira untuk berbuat demikian selagi pelanggan kami menggunakan kemudahan untuk mendepositkan dana untuk berdagang dengan dan tidak mempermainkan sistem untuk faedah mereka sendiri seperti mata ganjaran pada akaun mereka.

2. Jika pelanggan mendepositkan dana melalui Neteller, Skrill, E-dompet, Kaedah Pembayaran Alternatif (APM) atau Kad Kredit dan kemudian meminta pengeluaran dana ini tanpa perdagangan (atau perdagangan minimum) pada akaun mereka maka kami berhak untuk mengenakan yuran pedagang yang berkenaan + yuran pengendalian budi bicara ke akaun pelanggan semasa pengeluaran mereka. Kami akan memaklumkan pelanggan secara aktif di mana kami mendapati aktiviti yang mencurigakan. Kes penyalahgunaan berulang akan melihat akaun pelanggan ditutup serta-merta.

3. Dasar ini tidak boleh menyeluruh. Syarat atau keperluan tambahan boleh dikenakan pada bila-bila masa disebabkan oleh peraturan dan dasar, termasuk yang ditetapkan untuk mencegah pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan. Penggunaan laman web dan perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada Perjanjian Pelanggan dan perjanjian operasi lain yang boleh dipinda dari semasa ke semasa mengikut budi bicara Vantage.

4. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan, cagaran Dasar Deposit dan Pengeluaran Vantage dalam bahasa Inggeris akan menjadi titik rujukan tunggal, walaupun terjemahan dalam bahasa lain tersedia.

Mula Berdagang dengan Akaun Vantage Hari Ini

  • Daftar

    Pilih jenis akaun dan hantar permohonan anda.

  • Deposit

    Deposit akaun anda menggunakan pelbagai kaedah pembiayaan.

  • Perdagangan

    Akses 1000+ instrumen kewangan merentasi semua jenis aset pada MT4 / MT5.

Itu sahaja. Selamat datang ke dunia perdagangan!
Buka Akaun Langsung